شروع دوره آموزشی LSF

۲۸ / فروردین / ۱۳۹۸ روابط عمومی

شروع دوره آموزشی نصاب عایق ها و پوشش های مورد نیاز در سیستم  LSF در سرای محله جوانمرد قصاب توسط آقای مهندس ابوذر قربان زاده […]

برگزاری دوره آموزشی HSE

۲۸ / فروردین / ۱۳۹۸ روابط عمومی

برگزاری دوره آموزشی ایمنی و بهداشت حرفه ای در کارگاه های ساختمانی (HSE)توسط آقای مهندس ابوذر قربان زاده بهار در سرای محله جوانمرد قصاب و […]