فناوری اطلاعات

۲۲ / آبان / ۱۳۹۸ مسئول آزمون

زمانبندی آزمونهای نیمه دوم شهریور ماه ۹۸ + نیمه دوم مهر ماه ۹۸ + مجدد حرفه های فناوری اطلاعات در سایت بارگذاری گردید .

نقاشی

۱۹ / آبان / ۱۳۹۸ مسئول آزمون

زمانبندی حرفه نقاشی ، نیمه دوم مهر ماه ۹۸ در سایت بارگذاری گردید .

آمار و زمان

۱۸ / آبان / ۱۳۹۸ مسئول آزمون

آمار آزمون های آنلاین نیمه دوم مهر ماه و مجدد و همچنین زمانبندی آزمونهای حسابداری ، برق ، موتورسیکلت ، اتومبیل و تلفن همراه نیمه […]

حسابداری

۱ / آبان / ۱۳۹۸ مسئول آزمون

تاریخ ، ساعت و مکان آزمون عملی حرفه حسابداری نیمه دوم شهریور و نیمه اول مهر ماه ۹۸ در سایت بارگذاری گردید .